"governmental affair" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rządowa sprawa
  1. governmental przymiotnik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I stand for strict economy in governmental affairs," Byrd proclaimed.

powered by  eTutor logo