"global" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

global przymiotnik

global + rzeczownik
Kolokacji: 500
global warming • global economy • global market • global recession • global network • global issue • global scale • global community • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
7. global issue = kwestia dotycząca całego świata global issue
8. global scale = światowa skala global scale
9. global community = globalna społeczność global community
11. global level = poziom globalny global level
13. global trade = handel światowy global trade
14. global marketplace = globalny rynek handlowy global marketplace
15. global reach = globalny zasięg global reach
18. global environment = środowisko globalne global environment
19. global brand = marka globalna global brand
23. global war = wojna globalna global war
24. global problem = globalny problem global problem
26. global audience = globalna publiczność global audience
27. global growth = globalny rozwój global growth
31. global business = globalna firma global business
32. global power = globalna moc global power
33. global industry = branża globalna global industry
34. global organization = światowa organizacja global organization
36. global trend = całościowa tendencja global trend
37. Global Crisis Gates = Globalny Kryzys Gates Global Crisis Gates
38. global carbon target = globalny cel węgla global carbon target
39. global sales = całościowe sprzedaże global sales
41. Global Crossing = Całościowe krzyżowanie się Global Crossing
42. global event = globalne wydarzenie global event
43. global standard = norma międzynarodowa global standard
44. global effort = całościowy wysiłek global effort
47. global campaign = globalna kampania global campaign
51. global program = globalny program global program
52. global emission = globalna emisja global emission
53. global security = globalne bezpieczeństwo global security
54. global alliance = globalne przymierze global alliance
55. global society = społeczeństwo globalne global society
57. global fund = światowy fundusz global fund
58. global phenomenon = globalne zjawisko global phenomenon
59. global agreement = globalna umowa global agreement
61. global operation = całościowa operacja global operation
62. global health = globalne zdrowie global health
64. global corporation = światowa korporacja global corporation
65. global firm = firma globalna global firm
67. global impact = globalny wpływ global impact
69. global force = globalna siła global force
70. global basis = globalna podstawa global basis
71. global poverty = globalne ubóstwo global poverty
73. global stage = kulista scena global stage
74. global expansion = całościowy rozwój global expansion
75. global threat = globalna groźba global threat
76. global downturn = globalny spadek global downturn
80. global context = globalny kontekst global context
81. global development = całościowe rozwinięcie global development
82. global conflict = wojna światowa global conflict
84. global player = globalny gracz global player
85. global affair = globalne wydarzenie global affair
86. global attention = globalna uwaga global attention
87. global slowdown = globalne spowolnienie global slowdown
88. global marketing = marketing globalny global marketing
89. global supply = całościowe dostarczenie global supply
90. global empire = światowe imperium global empire
91. global history = globalna historia global history
92. global policy = globalna polityka global policy
93. global media = globalne środki przekazu global media
94. global citizen = globalny obywatel global citizen
95. global peace = globalny pokój global peace
96. Global Forum = Światowe Forum Global Forum
97. global center = światowy ośrodek global center
98. global presence = globalna obecność global presence
99. global head = globalna głowa global head
100. global treaty = globalny traktat global treaty
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 102
przysłówek + global
Kolokacji: 3
truly global • increasingly global • genuinely global

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.