"global affair" — Słownik kolokacji angielskich

global affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): globalne wydarzenie
  1. global przymiotnik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is also a way to further push the research and teaching agenda in the field of global affairs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo