PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"gallery" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

gallery rzeczownik

rzeczownik + gallery
Kolokacji: 127
art gallery • photo gallery • Tate Gallery • picture gallery • Image Gallery • shooting gallery • exhibition gallery • portrait gallery • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
2. photo gallery = galeria zdjęć (w internecie) photo gallery
  • You will also find a photo gallery of recent and past events.
  • It can be used to put a small photo gallery online.
  • Also included are a photo gallery and an additional interview.
  • View our interactive photo gallery to find out more about what we do.
  • A. We want to set up a photo gallery to show what the prisons were like.
  • Post a message, a picture of yourself and check out the photo galleries.
  • See who wears what in our very popular photo galleries.
  • View the press release and photo gallery of the premiere.
  • It included a photo gallery and the original film trailer.
  • Also included is a photo gallery of the couple's wedding ceremony.
4. picture gallery = galeria malarstwa, galeria obrazów picture gallery
5. Image Gallery = Galeria obrazów Image Gallery
10. Manhattan gallery = Manhattan galeria Manhattan gallery
11. London gallery = Galeria londyńska London gallery
12. New York gallery = Galeria Nowego Jorku New York gallery
13. Hayward Gallery = Hayward Galeria Hayward Gallery
14. Saatchi Gallery = Saatchi Galeria Saatchi Gallery
16. west gallery = galeria zachodu west gallery
17. Pace Gallery = Tempo Galeria Pace Gallery
gallery + rzeczownik
Kolokacji: 37
gallery space • gallery owner • gallery wall • Gallery admission • gallery show • ...
gallery + czasownik
Kolokacji: 38
gallery opens • gallery holds • gallery represents • gallery features • gallery shows • ...
czasownik + gallery
Kolokacji: 32
visit galleries • exhibit in galleries • gallery is closed • hang in the National Gallery • open a gallery • ...
przymiotnik + gallery
Kolokacji: 114
small gallery • public gallery • main gallery • new gallery • large gallery • commercial gallery • permanent gallery • long gallery • ...
przyimek + gallery
Kolokacji: 14
at the National Gallery • with galleries • for galleries • through the galleries • into the gallery • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.