"friendly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

friendly przymiotnik

friendly + rzeczownik
Kolokacji: 244
friendly match • friendly relation • friendly term • friendly fire • friendly smile • friendly relationship • friendly face • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
3. friendly term = przyjazny termin friendly term
4. friendly fire = ogień bratobójczy (ogień ze strony osób walczących po tej samej stronie) friendly fire
5. friendly smile = przyjazny uśmiech friendly smile
7. friendly face = przyjazna twarz friendly face
8. friendly atmosphere = przyjazna atmosfera friendly atmosphere
9. friendly manner = przyjazny sposób friendly manner
10. friendly way = przyjazna droga friendly way
11. friendly place = przyjazne miejsce friendly place
12. friendly game = przyjacielska gra friendly game
13. friendly car = przyjazny samochód friendly car
14. friendly people = przyjaźni ludzie friendly people
15. friendly staff = przyjazny personel friendly staff
17. friendly country = przyjazny kraj friendly country
18. friendly man = przyjazny człowiek friendly man
20. friendly voice = przyjazny głos friendly voice
21. friendly rivalry = zdrowa rywalizacja friendly rivalry
22. friendly competition = towarzyski konkurs friendly competition
23. friendly force = przyjazna siła friendly force
24. friendly fashion = przyjazna moda friendly fashion
25. friendly tone = przyjazny ton friendly tone
26. friendly hand = przyjazna ręka friendly hand
27. friendly nation = przyjazny naród friendly nation
28. friendly gesture = przyjazny gest friendly gesture
30. friendly chat = przyjacielska pogawędka friendly chat
31. friendly neighbor = przyjazny sąsiad friendly neighbor
32. friendly territory = przyjazny teren friendly territory
34. friendly advice = przyjacielska rada friendly advice
35. friendly grin = przyjazny uśmiech friendly grin
36. friendly eye = przyjazne oko friendly eye
37. friendly merger = towarzyskie połączenie friendly merger
38. friendly word = przyjazne słowo friendly word
czasownik + friendly
Kolokacji: 9
look friendly • become friendly • sound friendly • feel friendly • consider friendly • ...
przysłówek + friendly
Kolokacji: 31
environmentally friendly • most friendly • particularly friendly • extremely friendly • generally friendly • ...
friendly + przyimek
Kolokacji: 11
friendly with • friendly to • friendly against • friendly in • friendly towards • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.