"flat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

flat rzeczownik

rzeczownik + flat
Kolokacji: 26
mud flat • salt flat • Cape Flat • Rocky Flat • London flat • ...
czasownik + flat
Kolokacji: 5
flat built • convert into flats • wear flats • live in flats • rent flats
przymiotnik + flat
Kolokacji: 19
tidal flat • sandy flat • residential flat • high-rise flat • new flat • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(2) high-rise, new, modern
Kolokacji: 3
1. high-rise flat = mieszkanie w wieżowcu high-rise flat
2. new flat = nowe mieszkanie new flat
3. modern flat = nowoczesne mieszkanie modern flat
(3) intertidal, coastal
Kolokacji: 2
(4) black, empty
Kolokacji: 2
(5) two-bedroom, one-bedroom
Kolokacji: 2
przyimek + flat
Kolokacji: 8
into flats • of flats • in flats • to flats • on the flats • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.