"flat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

flat rzeczownik

rzeczownik + flat
Kolokacji: 26
mud flat • salt flat • Cape Flat • Rocky Flat • London flat • ...
czasownik + flat
Kolokacji: 5
flat built • convert into flats • wear flats • live in flats • rent flats
przymiotnik + flat
Kolokacji: 19
tidal flat • sandy flat • residential flat • high-rise flat • new flat • ...
przyimek + flat
Kolokacji: 8
into flats • of flats • in flats • to flats • on the flats • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
2. of flats = z mieszkań of flats
3. in flats = w mieszkaniach in flats
4. to flats = do mieszkań to flats
5. on the flats = na mieszkaniach on the flats
6. with flats = z mieszkaniami with flats
7. at Rocky Flats = u Rocky'ego Mieszkania at Rocky Flats

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.