ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"flat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

flat rzeczownik

rzeczownik + flat
Kolokacji: 26
mud flat • salt flat • Cape Flat • Rocky Flat • London flat • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) mud, Cape
Kolokacji: 2
1. mud flat = równina błotna mud flat
2. Cape Flat = Prowincja Przylądkowa Mieszkanie Cape Flat
(4) council, river, Frenchman
Kolokacji: 3
(5) e, b
Kolokacji: 2
(6) Tortilla, desert
Kolokacji: 2
(7) reef, railroad
Kolokacji: 2
(8) Yucca, Oak, seed
Kolokacji: 3
(9) tenement, basement
Kolokacji: 2
czasownik + flat
Kolokacji: 5
flat built • convert into flats • wear flats • live in flats • rent flats
przymiotnik + flat
Kolokacji: 19
tidal flat • sandy flat • residential flat • high-rise flat • new flat • ...
przyimek + flat
Kolokacji: 8
into flats • of flats • in flats • to flats • on the flats • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.