"flat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

flat rzeczownik

rzeczownik + flat
Kolokacji: 26
mud flat • salt flat • Cape Flat • Rocky Flat • London flat • ...
czasownik + flat
Kolokacji: 5
flat built • convert into flats • wear flats • live in flats • rent flats
(1) build, convert, wear
Kolokacji: 3
(2) live, rent
Kolokacji: 2
1. live in flats = żyj w mieszkaniach live in flats
2. rent flats = mieszkania czynszu rent flats
przymiotnik + flat
Kolokacji: 19
tidal flat • sandy flat • residential flat • high-rise flat • new flat • ...
przyimek + flat
Kolokacji: 8
into flats • of flats • in flats • to flats • on the flats • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.