"find" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

find czasownik

find + rzeczownik
Kolokacji: 1018
find employment • find traces • find fault • find refuge • find shelter • find comfort • find inspiration • find happiness • find solace • ...
czasownik + find
Kolokacji: 128
help find • report finding • keep finding • try find • scramble to find • struggle to find • awake to find • try to find • want find • ...
find + przyimek
Kolokacji: 97
find out • find back • find up • found throughout • find near • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 72
1. find out = dowiadywać się find out
2. found throughout = załóż przez cały czas found throughout
3. find near = znajdź blisko find near
4. find among = znajdować wśród find among
5. found in = znaleziony found in
6. found within = załóż wewnątrz found within
7. found between = załóż pośrodku found between
8. find inside = znajdź do środka find inside
9. find amongst = znajdować wśród find amongst
10. find outside = znajdź na zewnątrz find outside
11. find beneath = znajdź poniżej find beneath
12. find amid = znajdować wśród find amid
13. found on = znaleziony found on
14. found at = znaleziony found at
15. found along = załóż wzdłuż found along
16. find under = znajdź poniżej find under
17. found during = zakładać podczas found during
18. found across = załóż wszerz found across
19. find by = znajdować przez find by
20. found around = załóż wokół found around
21. find beside = znajdować obok find beside
22. found below = załóż poniżej found below
23. find until = znajdować do czasu gdy find until
24. find behind = znajdź z tyłu find behind
25. find for = orzeknij find for
26. find through = znajdź całkowicie find through
27. find after = znajdź potem find after
28. find that = stwierdź, że find that
29. find close to = znajdować blisko aby find close to
30. find upon = znajdować na find upon
31. find beyond = znajdź dalej find beyond
32. found except = zakładać tyle że found except
33. find with = znajdować z find with
34. find without = znajdź na zewnątrz find without
35. find over = znajdować ponad find over
36. found off = zakładać daleko found off
37. found above = załóż wyżej found above
38. found since = załóż od tej pory found since
39. find from = znajdować z find from
40. find about = znajdować około find about
41. find before = znajdź wcześniej find before
44. find down = znajdź w dół find down
45. find despite = znajdować pomimo find despite
46. find onto = znajdować na find onto
47. find back = znajdź z powrotem find back
48. find to = znajdować aby find to
49. find into = znajdować do find into
50. find up = znajdź w górę find up
51. found of = zakładać z found of
52. found alongside = zakładać wzdłuż found alongside
53. find far from = znajdować daleko od find far from
54. find aboard = znajdź na pokładzie find aboard
57. find out from = dowiadywać się z find out from
58. find out in = znajdź na zewnątrz find out in
59. find out for = orzeknij na zewnątrz find out for
60. find out at = znajdź na zewnątrz find out at
61. find out on = znajdź na zewnątrz find out on
63. find away from = znajdować daleko z find away from
65. found such as = zakładać taki jak found such as
66. find following = znajdź następowanie find following
67. find because of = znajdować z powodu find because of
68. find out of = dowiadywać się z find out of
69. find past = znajdź przeszłość find past
70. found via = zakładać przez found via
71. find next to = znajdować prawie find next to
72. find toward = znajdować w kierunku find toward
find + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 265
find guilty • finally find • commonly found • suddenly find • find dead • find attractive • find useful • find interesting • find alive • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.