"find" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

find czasownik

find + rzeczownik
Kolokacji: 1018
find employment • find traces • find fault • find refuge • find shelter • find comfort • find inspiration • find happiness • find solace • ...
czasownik + find
Kolokacji: 128
help find • report finding • keep finding • try find • scramble to find • struggle to find • awake to find • try to find • want find • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 64
(1) help, encourage
Kolokacji: 3
1. manage to find = daj sobie radę z znalezieniem manage to find
2. determined to find = zdecydować się znaleźć determined to find
3. tend to find = miej skłoności do znalezienia tend to find
4. decide to find = zdecyduj się znaleźć decide to find
5. forced to find = zmuszony do znalezienia forced to find
6. work to find = pracuj by znaleźć work to find
7. make to find = robić znaleźć make to find
8. pressed to find = naciskać by znaleźć pressed to find
9. make finding = marki znajdowanie make finding
10. decide find = decydować znajdować decide find
11. find about is caused = znajdować około jest spowodowany find about is caused
12. find out about make = dowiadywać się robić find out about make
13. manage find = zarządzać znajdować manage find
(10) relieve, rely
Kolokacji: 2
(11) hope, like, wish
Kolokacji: 4
(12) canoe, hike
Kolokacji: 2
(13) seem
Kolokacji: 2
(15) click, list
Kolokacji: 3
(16) use, enjoy
Kolokacji: 2
(18) leave, allow, include
Kolokacji: 4
(20) run, flee, escape, slip
Kolokacji: 4
(21) hire
Kolokacji: 2
find + przyimek
Kolokacji: 97
find out • find back • find up • found throughout • find near • ...
find + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 265
find guilty • finally find • commonly found • suddenly find • find dead • find attractive • find useful • find interesting • find alive • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.