ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"fate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fate rzeczownik

rzeczownik + fate
Kolokacji: 10
fate of the Empire • fate of one's family • Doctor Fate • fate of one's friends • cell fate • ...
fate + czasownik
Kolokacji: 43
fate depends • fate befalls • fate awaits • fate rests • fate hangs • ...
czasownik + fate
Kolokacji: 41
decide one's fate • seal one's fate • know one's fate • accept one's fate • leave to one's fate • save from a fate • resign to one's fate • ...
przymiotnik + fate
Kolokacji: 66
similar fate • ultimate fate • bad fate • terrible fate • tragic fate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. similar fate = podobny los similar fate
2. ultimate fate = najwyższy los ultimate fate
3. bad fate = zły los bad fate
4. terrible fate = straszny los terrible fate
5. tragic fate = tragiczny los tragic fate
6. eventual fate = ostateczny los eventual fate
7. final fate = ostatni los final fate
8. cruel fate = złowrogie fatum cruel fate
9. tempting fate = kusząc los tempting fate
10. sad fate = smutny los sad fate
11. horrible fate = okropny los horrible fate
przyimek + fate
Kolokacji: 13
of fate • to one's fate • by fate • over the fate • against fate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.