ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"fate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fate rzeczownik

rzeczownik + fate
Kolokacji: 10
fate of the Empire • fate of one's family • Doctor Fate • fate of one's friends • cell fate • ...
fate + czasownik
Kolokacji: 43
fate depends • fate befalls • fate awaits • fate rests • fate hangs • ...
czasownik + fate
Kolokacji: 41
decide one's fate • seal one's fate • know one's fate • accept one's fate • leave to one's fate • save from a fate • resign to one's fate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
2. seal one's fate = przypieczętować swój los seal one's fate
3. know one's fate = wiedzieć czyjś los know one's fate
4. accept one's fate = akceptować czyjś los accept one's fate
5. leave to one's fate = wychodzić czyjś los leave to one's fate
7. resign to one's fate = rezygnować aby czyjś los resign to one's fate
8. deserve one's fate = zasługiwać czyjś los deserve one's fate
11. tempt fate = podejmować ryzyko tempt fate
14. learn one's fate = uczyć się czyjś los learn one's fate
17. control one's fate = kontrola czyjś los control one's fate
18. change one's fate = zmiana czyjś los change one's fate
19. leave one's fate = wychodzić czyjś los leave one's fate
20. abandon to one's fate = zapamiętanie aby czyjś los abandon to one's fate
21. await one's fate = oczekiwać czyjś los await one's fate
przymiotnik + fate
Kolokacji: 66
similar fate • ultimate fate • bad fate • terrible fate • tragic fate • ...
przyimek + fate
Kolokacji: 13
of fate • to one's fate • by fate • over the fate • against fate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.