PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"expect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

expect czasownik

expect + rzeczownik
Kolokacji: 163
expect earnings • expect sales • expect trouble • expect results • expect things • expect growth • expect people • expect changes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
2. expect trouble = spodziewaj się kłopotów expect trouble
3. expect sales = oczekuj sprzedaże expect sales
4. expect results = oczekuj wyniki expect results
5. expect things = oczekuj rzeczy expect things
6. expect growth = spodziewaj się rozwoju expect growth
9. expect swings = spodziewaj się drgnięć expect swings
11. expect help = licz na pomoc expect help
14. expect miracles = spodziewaj się cudów expect miracles
15. expect payment = oczekuj zapłaty expect payment
16. expect support = oczekuj wsparcie expect support
18. expect problems = spodziewaj się problemów expect problems
21. reason to expect = powód oczekiwać reason to expect
22. right to expect = prawy oczekiwać right to expect
24. expect some kind = oczekuj jakiś rodzaj expect some kind
26. expect this week = oczekuj w tym tygodniu expect this week
27. expect a call = oczekuj rozmowa telefoniczna expect a call
28. expect resistance = oczekuj oporu expect resistance
29. expect prices = oczekuj ceny expect prices
31. expect a man = spodziewaj się człowieka expect a man
33. expect a response = oczekuj odpowiedzi expect a response
34. idea to expect = pomysł by oczekiwać idea to expect
35. expect the number = oczekuj liczba expect the number
37. expect a lot = oczekuj dużo expect a lot
38. expect action = oczekuj działanie expect action
39. expect a loss = spodziewaj się straty expect a loss
40. expect treatment = oczekuj traktowania expect treatment
41. expect some sort = oczekuj jakiś rodzaj expect some sort
42. expect opposition = spodziewaj się opozycji expect opposition
czasownik + expect
Kolokacji: 8
keep expecting • come to expect • seem to expect • led to expect • told to expect • ...
expect + przyimek
Kolokacji: 38
expected until • expect from • expected within • expected during • expected before • ...
expect + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 51
widely expected • fully expect • hardly expect • reasonably expect • half expect • originally expected • generally expected • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.