"expect companies" — Słownik kolokacji angielskich

expect companies kolokacja
Popularniejsza odmiana: expect the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spodziewaj się spółek
  1. expect czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The judge said he had not expected the company to bring more than $20 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo