"expect the company" — Słownik kolokacji angielskich

expect the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spodziewaj się spółki
  1. expect czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The judge said he had not expected the company to bring more than $20 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo