KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"expect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

expect czasownik

expect + rzeczownik
Kolokacji: 163
expect earnings • expect sales • expect trouble • expect results • expect things • expect growth • expect people • expect changes • ...
czasownik + expect
Kolokacji: 8
keep expecting • come to expect • seem to expect • led to expect • told to expect • ...
expect + przyimek
Kolokacji: 38
expected until • expect from • expected within • expected during • expected before • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
2. expected until = oczekiwany do czasu gdy expected until
3. expected within = oczekiwany wewnątrz expected within
5. expect by = oczekiwać przez expect by
6. expected before = oczekiwany wcześniej expected before
7. expect in = oczekiwać w expect in
8. expect at = oczekiwać przy expect at
10. expected of = oczekiwany z expected of
11. expected for = oczekiwany dla expected for
12. expect over = oczekiwać ponad expect over
14. expect on = oczekiwać na expect on
16. expect about = oczekiwać około expect about
17. expected under = oczekiwany poniżej expected under
18. expect to = oczekiwać aby expect to
20. expect through = oczekuj całkowicie expect through
21. expected because of = oczekiwany z powodu expected because of
22. expected since = oczekiwany od tej pory expected since
23. expected among = oczekiwany wśród expected among
expect + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 51
widely expected • fully expect • hardly expect • reasonably expect • half expect • originally expected • generally expected • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.