"engineering" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

engineering rzeczownik

rzeczownik + engineering
Kolokacji: 50
software engineering • Computer Engineering • Chemical Engineering • aerospace engineering • systems engineering • ...
engineering + rzeczownik
Kolokacji: 207
engineering firm • engineering degree • engineering department • engineering student • engineering project • engineering program • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
4. engineering student = student lub studentka wydziału inżynieryjnego engineering student
7. engineering company = firma projektująca maszyny i urządzenia engineering company
11. engineering work = inżynieria praca engineering work
12. engineering problem = inżynieria problem engineering problem
15. engineering design = projektowanie, konstruowanie (w inżynierii) engineering design
18. engineering feat = wyczyn inżynierii engineering feat
20. engineering skill = biegłość inżynierii engineering skill
23. Engineering Fair = Inżynieria Targ Engineering Fair
24. engineering professor = profesor inżynierii engineering professor
  • Terry Adams, a former engineering professor and now the company's chief technology officer, recalls his initial skepticism.
  • Hill was a mechanical engineering professor at the University of Maine for over 46 years.
  • Already, nuclear engineering professors say, utilities are following this path.
  • In Baghdad, at least nine bodies were found throughout the city, and an engineering professor was also killed.
  • Aged 33 he was one of the youngest engineering professors in the UK.
  • But critical voices were heard, too, among them that of William Spicer, an engineering professor at the university.
  • He is now a civil engineering professor at the University of Colorado in Boulder.
  • Her father was an engineering professor and her mother was an elementary school teacher.
  • One imagines engineering professors could grade their students on how well they solve the game's intricate challenges.
  • He was an engineering professor at the University of Washington.
25. engineering staff = personel inżynieryjno-techniczny engineering staff
30. engineering technique = metoda inżynierii engineering technique
31. engineering section = część inżynierii engineering section
35. engineering practice = inżynieria praktyka engineering practice
36. engineering field = pole inżynierii engineering field
38. Engineering Applied Science = Inżynieria nauka stosowana Engineering Applied Science
40. engineering challenge = wyzwanie inżynierii engineering challenge
42. engineering drawing = rysunek techniczny maszynowy engineering drawing
44. engineering industry = przemysł maszynowy engineering industry
45. engineering society = inżynieria społeczeństwo engineering society
czasownik + engineering
Kolokacji: 27
study engineering • receive in engineering • include engineering • graduate in engineering • earn in engineering • ...
przymiotnik + engineering
Kolokacji: 62
electrical engineering • mechanical engineering • civil engineering • genetic engineering • social engineering • ...
przyimek + engineering
Kolokacji: 15
of engineering • in engineering • for engineering • to engineering • on engineering • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.