"engineering" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

engineering rzeczownik

rzeczownik + engineering
Kolokacji: 50
software engineering • Computer Engineering • Chemical Engineering • aerospace engineering • systems engineering • ...
engineering + rzeczownik
Kolokacji: 207
engineering firm • engineering degree • engineering department • engineering student • engineering project • engineering program • ...
czasownik + engineering
Kolokacji: 27
study engineering • receive in engineering • include engineering • graduate in engineering • earn in engineering • ...
przymiotnik + engineering
Kolokacji: 62
electrical engineering • mechanical engineering • civil engineering • genetic engineering • social engineering • ...
przyimek + engineering
Kolokacji: 15
of engineering • in engineering • for engineering • to engineering • on engineering • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.