"engineering" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

engineering rzeczownik

rzeczownik + engineering
Kolokacji: 50
software engineering • Computer Engineering • Chemical Engineering • aerospace engineering • systems engineering • ...
engineering + rzeczownik
Kolokacji: 207
engineering firm • engineering degree • engineering department • engineering student • engineering project • engineering program • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
(2) degree, Award, doctorate
Kolokacji: 3
(6) program, report, curriculum
Kolokacji: 3
(15) course, workshop, class
Kolokacji: 3
(19) consultant, consultancy
Kolokacji: 2
(23) drawing, diagram, draftsman
Kolokacji: 3
(24) management, Directorate
Kolokacji: 2
(26) industry, purpose
Kolokacji: 2
(28) expertise, Command, control
Kolokacji: 3
(29) career, specialist, specialty
Kolokacji: 3
(31) Mechanic, tool, plastic
Kolokacji: 3
(35) Co, geologist, geology
Kolokacji: 3
(38) resource, ingenuity
Kolokacji: 2
(39) vehicle, space, compartment
Kolokacji: 3
(40) Council, conference
Kolokacji: 2
(41) textbook, handbook
Kolokacji: 2
(42) model, prototype, simulation
Kolokacji: 3
czasownik + engineering
Kolokacji: 27
study engineering • receive in engineering • include engineering • graduate in engineering • earn in engineering • ...
przymiotnik + engineering
Kolokacji: 62
electrical engineering • mechanical engineering • civil engineering • genetic engineering • social engineering • ...
przyimek + engineering
Kolokacji: 15
of engineering • in engineering • for engineering • to engineering • on engineering • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.