BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"engineering" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

engineering rzeczownik

rzeczownik + engineering
Kolokacji: 50
software engineering • Computer Engineering • Chemical Engineering • aerospace engineering • systems engineering • ...
engineering + rzeczownik
Kolokacji: 207
engineering firm • engineering degree • engineering department • engineering student • engineering project • engineering program • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
  • More recently a light engineering firm has taken over the site.
  • He then spent one year working in an engineering firm.
  • From 1963 he ran an engineering firm and an agency for technology news.
  • He has worked since 1974 for three different environmental engineering firms.
  • We'll have to contract the engineering firm to build us the rest.
  • In my case I work for an engineering firm that has a global presence.
  • He was working for an engineering firm and met Herbert in the course of business.
  • Prior to entering Congress, he was the president of a small engineering firm.
  • Three hundred and eighty jobs are to go at an engineering firm.
  • It has since been bought and sold by other engineering firms.
4. engineering student = student lub studentka wydziału inżynieryjnego engineering student
7. engineering company = firma projektująca maszyny i urządzenia engineering company
11. engineering work = inżynieria praca engineering work
12. engineering problem = inżynieria problem engineering problem
15. engineering design = projektowanie, konstruowanie (w inżynierii) engineering design
18. engineering feat = wyczyn inżynierii engineering feat
20. engineering skill = biegłość inżynierii engineering skill
23. Engineering Fair = Inżynieria Targ Engineering Fair
24. engineering professor = profesor inżynierii engineering professor
25. engineering staff = personel inżynieryjno-techniczny engineering staff
30. engineering technique = metoda inżynierii engineering technique
31. engineering section = część inżynierii engineering section
35. engineering practice = inżynieria praktyka engineering practice
36. engineering field = pole inżynierii engineering field
38. Engineering Applied Science = Inżynieria nauka stosowana Engineering Applied Science
40. engineering challenge = wyzwanie inżynierii engineering challenge
42. engineering drawing = rysunek techniczny maszynowy engineering drawing
44. engineering industry = przemysł maszynowy engineering industry
45. engineering society = inżynieria społeczeństwo engineering society
czasownik + engineering
Kolokacji: 27
study engineering • receive in engineering • include engineering • graduate in engineering • earn in engineering • ...
przymiotnik + engineering
Kolokacji: 62
electrical engineering • mechanical engineering • civil engineering • genetic engineering • social engineering • ...
przyimek + engineering
Kolokacji: 15
of engineering • in engineering • for engineering • to engineering • on engineering • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.