"editor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

editor rzeczownik

rzeczownik + editor
Kolokacji: 109
newspaper editor • magazine editor • executive editor • news editor • deputy editor • Wikipedia editor • fashion editor • copy editor • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. cartoon editor = redaktor rysunkowy cartoon editor
  • He was named vice president and executive editor in 1954.
  • He was the executive editor of the newspaper from 1973 to 1989.
  • But I'll make sure the executive editor sees your note, and we'll both hope for the best.
  • Murphy became an executive editor for the magazine in 2006.
  • Keller, who became the paper's executive editor last July, finally changed the policy earlier this month.
  • Prior to 1998, he was an executive editor at Inc. magazine.
  • She was named executive editor and retained that post until 1963.
  • Instead, he asked her to be the executive editor.
  • He was named executive editor and, in June 1991, associate publisher.
  • James Willse, the executive editor, also did not return several calls.
5. news editor = redaktor wiadomości news editor
6. Wikipedia editor = Wikipedia redaktor Wikipedia editor
7. deputy editor = zastępca redaktora naczelnego deputy editor
9. copy editor = adiustator copy editor
10. text editor = edytor tekstu text editor
12. film editor = redaktor filmowy film editor
13. city editor = redaktor działu finansowego (w gazecie) city editor
14. story editor = redaktor edytujący scenariusze story editor
17. Sports Editor = Redaktor działu sportowego Sports Editor
18. Murdoch editor = Murdoch redaktor Murdoch editor
19. Auto Editor = Redaktor samochodowy Auto Editor
20. editor of Shutdown Corner = redaktor Shutdown Corner editor of Shutdown Corner
21. series editor = redaktor szeregowy series editor
22. poetry editor = redaktor poezji poetry editor
23. music editor = montażysta muzyki music editor
26. script editor = scenariusz redaktor script editor
27. guest editor = redaktor występujący gościnnie guest editor
28. photo editor = redaktor zdjęcia photo editor
31. business editor = redaktor naczelny wiadomości biznesowych business editor
33. picture editor = kierownik działu fotoreporterskiego picture editor
35. editor of one's Accounting Report = redaktor z czyjś Raport obrachunkowy editor of one's Accounting Report
37. section editor = redaktor części section editor
38. food editor = osoba pisząca na temat jedzenia food editor
39. video editor = redaktor na wideo video editor
40. freelance editor = redaktor wolnego strzelec freelance editor
editor + rzeczownik
Kolokacji: 5
Public Editor Global Opinion • Editors War Tax Protest • Editors Association • Editors Award • Editors Choice
editor + czasownik
Kolokacji: 91
editor writes • editor says • Wikipedia editor questions • Murdoch editor warns • editor makes • editor includes • editor takes • ...
czasownik + editor
Kolokacji: 38
name editor • appoint editor • join as editor • serve as editor • include editors • ...
przymiotnik + editor
Kolokacji: 73
senior editor • associate editor • assistant editor • chief editor • literary editor • executive editor • general editor • top editor • ...
przyimek + editor
Kolokacji: 14
to the Editor • from one's cartoon editor • with editors • of editors • for editors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.