BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"drop" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drop czasownik

drop + rzeczownik
Kolokacji: 175
drop bombs • drop anchor • drop hints • drop plans • drop several percent • drop one's hand • drop several points • drop one's weapon • ...
czasownik + drop
Kolokacji: 33
cause to drop • begin dropping • keep dropping • start dropping • decide to drop • forced to drop • continue to drop • expected to drop • ...
drop + przyimek
Kolokacji: 73
drop off • drop out • drop into • drop down • drop below • drop onto • drop back • ...
drop + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 137
drop sharply • drop dead • drop open • eventually dropped • suddenly drop • drop significantly • drop low • drop dramatically • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
  • But in the last few years, sales have dropped sharply.
  • It has dropped sharply since then, to 54 last year.
  • By 1912, the family's standard of living had dropped sharply.
  • If the deal does not work out, the stock is likely to drop sharply.
  • In front of them the valley dropped sharply away from the road.
  • Business dropped sharply as a result and the club closed the following year.
  • Since then the number has dropped sharply, to fewer than 4,000.
  • The number of new stock issues from developing countries has also dropped sharply.
  • In recent years, test scores have dropped sharply since the mid-90's.
  • "The number of those taken out alive has dropped sharply."
2. drop dead = paść trupem, iść do diabła drop dead
3. drop open = upuszczać otwarty drop open
8. drop slightly = upuść nieznacznie drop slightly
10. simply drop = po prostu upuść simply drop
13. drop low = upuszczać niski drop low
14. later dropped = później upuścić later dropped
15. finally drop = w końcu upuść finally drop
18. drop slowly = upuść wolno drop slowly
21. drop rapidly = upuść szybko drop rapidly
25. drop heavily = upuść ciężko drop heavily
26. actually drop = faktycznie upuść actually drop
29. drop lightly = upuść lekko drop lightly
31. drop fast = upuść szybko drop fast

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.