"drop" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drop czasownik

drop + rzeczownik
Kolokacji: 175
drop bombs • drop anchor • drop hints • drop plans • drop several percent • drop one's hand • drop several points • drop one's weapon • ...
czasownik + drop
Kolokacji: 33
cause to drop • begin dropping • keep dropping • start dropping • decide to drop • forced to drop • continue to drop • expected to drop • ...
drop + przyimek
Kolokacji: 73
drop off • drop out • drop into • drop down • drop below • drop onto • drop back • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
2. drop off = podrzucić (np. samochodem) drop off
3. drop out = porzucić coś, zaprzestać czegoś, nie brać w czymś więcej udziału, wycofać się (np. z polityki) drop out
4. drop down = paść na ziemię drop down
5. drop below = upuść poniżej drop below
6. drop onto = upuszczać na drop onto
7. drop from = upuszczać z drop from
8. drop to = spadnij drop to
9. drop by = wpaść do kogoś (z wizytą) drop by
10. drop behind = pozostawać w tyle drop behind
11. drop beside = upuszczać obok drop beside
12. dropped since = upuszczony od tej pory dropped since
13. drop through = upuść całkowicie drop through
14. drop toward = upuszczać w kierunku drop toward
15. drop over = wpaść do kogoś (z wizytą) drop over
16. drop during = upuszczać podczas drop during
17. drop on = zrzuć drop on
18. drop after = upuść potem drop after
19. drop upon = upuszczać na drop upon
20. drop in = wpaść do kogoś (z wizytą) drop in
21. drop against = upuszczać przeciwko drop against
22. drop across = upuść wszerz drop across
23. drop at = podrzuć drop at
24. drop before = upuść wcześniej drop before
25. drop under = upuść poniżej drop under
26. drop around = wpaść w odwiedziny przy okazji drop around
27. drop without = upuść na zewnątrz drop without
28. drop for = upuszczać dla drop for
29. drop with = upuszczać z drop with
30. drop about = upuszczać około drop about
31. drop back = zostawać w tyle drop back
32. drop of = upuszczać z drop of
33. drop between = upuść pośrodku drop between
34. drop near = upuść blisko drop near
36. drop off at = odpadać przy drop off at
37. drop down into = paś w dół drop down into
38. drop within = upuść wewnątrz drop within
39. drop out after = wypadnij potem drop out after
40. dropped due to = upuszczony z powodu dropped due to
41. drop down to = spadnij w dół drop down to
42. drop down on = zrzuć w dół drop down on
43. drop beneath = upuść poniżej drop beneath
44. drop off in = odpadać w drop off in
46. drop out in = wrób na zewnątrz drop out in
47. drop away from = spadać z drop away from
48. drop among = upuszczać wśród drop among
49. drop until = upuszczać do czasu gdy drop until
50. drop that = upuść to drop that
51. drop towards = upuszczać w kierunku drop towards
52. dropped following = zarzucone następowanie dropped following
54. drop down from = upadać z drop down from
55. drop along = upuść wzdłuż drop along
drop + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 137
drop sharply • drop dead • drop open • eventually dropped • suddenly drop • drop significantly • drop low • drop dramatically • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.