BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"drop" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drop czasownik

drop + rzeczownik
Kolokacji: 175
drop bombs • drop anchor • drop hints • drop plans • drop several percent • drop one's hand • drop several points • drop one's weapon • ...
czasownik + drop
Kolokacji: 33
cause to drop • begin dropping • keep dropping • start dropping • decide to drop • forced to drop • continue to drop • expected to drop • ...
drop + przyimek
Kolokacji: 73
drop off • drop out • drop into • drop down • drop below • drop onto • drop back • ...
drop + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 137
drop sharply • drop dead • drop open • eventually dropped • suddenly drop • drop significantly • drop low • drop dramatically • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
2. drop dead = paść trupem, iść do diabła drop dead
3. drop open = upuszczać otwarty drop open
  • His mouth dropped open at what he saw directly below.
  • My mouth dropped open for a second, but I said nothing.
  • His mouth dropped open as she shut the door behind her.
  • All eyes turned and almost immediately every man's mouth dropped open.
  • I was trying hard to keep my mouth from dropping open.
  • His mouth dropped open to speak, but he closed it without saying a word.
  • Instead, her mouth dropped open as she read the name of the judge sitting on the case.
  • When he saw what was inside, his mouth dropped open.
  • With an effort he kept his mouth from dropping open.
  • Then, he got a good look at the boy, and his mouth dropped open.
8. drop slightly = upuść nieznacznie drop slightly
10. simply drop = po prostu upuść simply drop
13. drop low = upuszczać niski drop low
14. later dropped = później upuścić later dropped
15. finally drop = w końcu upuść finally drop
18. drop slowly = upuść wolno drop slowly
21. drop rapidly = upuść szybko drop rapidly
25. drop heavily = upuść ciężko drop heavily
26. actually drop = faktycznie upuść actually drop
29. drop lightly = upuść lekko drop lightly
31. drop fast = upuść szybko drop fast

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.