ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drop" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drop rzeczownik

rzeczownik + drop
Kolokacji: 61
percent drop • price drop • pressure drop • drop of several feet • drop of blood • drop of rain • drop of water • ...
drop + rzeczownik
Kolokacji: 23
drop zone • drop goal • drop shot • drop tank • drop cloth • ...
drop + czasownik
Kolokacji: 52
drop falls • drop comes • drop causes • drop begins • drop makes • ...
czasownik + drop
Kolokacji: 21
make one's jaw drop • cause a drop • show a drop • report a drop • see a drop • ...
przymiotnik + drop
Kolokacji: 118
sharp drop • big drop • steep drop • sudden drop • sheer drop • significant drop • single drop • large drop • vertical drop • small drop • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. sharp drop = gwałtowny spadek sharp drop
2. big drop = duża kropla big drop
3. steep drop = stromy spadek steep drop
4. large drop = duża kropla large drop
5. sudden drop = nagły spadek sudden drop
6. significant drop = znaczny spadek significant drop
7. sheer drop = pionowy spadek sheer drop
8. single drop = jedna kropla single drop
9. vertical drop = pionowy spad vertical drop
10. small drop = mały spadek small drop
11. precipitous drop = urwista kropla precipitous drop
12. dramatic drop = dramatyczna kropla dramatic drop
13. long drop = latryna long drop
14. slight drop = niewielki spadek slight drop
15. tiny drop = maleńka kropla tiny drop
16. huge drop = olbrzymia kropla huge drop
17. recent drop = niedawny spadek recent drop
18. heavy drop = zrzut ciężkich ładunków na spadochronie heavy drop
19. little drop = mało upuszczać little drop
przyimek + drop
Kolokacji: 14
by drop • at the drop • with a drop • to a drop • for the drop • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.