ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drop" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drop rzeczownik

rzeczownik + drop
Kolokacji: 61
percent drop • price drop • pressure drop • drop of several feet • drop of blood • drop of rain • drop of water • ...
drop + rzeczownik
Kolokacji: 23
drop zone • drop goal • drop shot • drop tank • drop cloth • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. drop zone = rejon zrzutu drop zone
2. drop goal = gol z drop kicka (w rugby) drop goal
3. drop shot = dropszot, skrót (zagranie) drop shot
drop + czasownik
Kolokacji: 52
drop falls • drop comes • drop causes • drop begins • drop makes • ...
czasownik + drop
Kolokacji: 21
make one's jaw drop • cause a drop • show a drop • report a drop • see a drop • ...
przymiotnik + drop
Kolokacji: 118
sharp drop • big drop • steep drop • sudden drop • sheer drop • significant drop • single drop • large drop • vertical drop • small drop • ...
przyimek + drop
Kolokacji: 14
by drop • at the drop • with a drop • to a drop • for the drop • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.