"dramatically" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dramatically przysłówek

czasownik + dramatically
Kolokacji: 88
increase dramatically • change dramatically • dramatically improve • dramatically reduce • rise dramatically • drop dramatically • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
  • At the same time, the number of students began to increase dramatically.
  • During recent years the population of the town has increased dramatically.
  • In recent years the number of people coming here has increased dramatically.
  • Between 1910 and 1930, the black population of Chicago dramatically increased from 44,103 to 233,903.
  • The school was a success and soon, the number of students increased dramatically.
  • The army increased dramatically from 250 in 1963 to 1,200 by 1966.
  • This was less than one percent of the population but numbers increased dramatically.
  • "The number has not been increasing dramatically in the last 10 years."
  • Such attacks have increased dramatically in the last year and a half, however.
  • "The population of the area has increased dramatically since I've been here, so it's more necessary than ever."
14. vary dramatically = różnij się dramatycznie vary dramatically
15. pause dramatically = pauza dramatycznie pause dramatically
17. differ dramatically = różnij się dramatycznie differ dramatically
19. dramatically cut = dramatycznie potnij dramatically cut
dramatically + przymiotnik
Kolokacji: 7
dramatically different • dramatically lower • dramatically higher • dramatically effective • dramatically better • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.