"dramatically" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dramatically przysłówek

czasownik + dramatically
Kolokacji: 88
increase dramatically • change dramatically • dramatically improve • dramatically reduce • rise dramatically • drop dramatically • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
14. vary dramatically = różnij się dramatycznie vary dramatically
15. pause dramatically = pauza dramatycznie pause dramatically
17. differ dramatically = różnij się dramatycznie differ dramatically
19. dramatically cut = dramatycznie potnij dramatically cut
dramatically + przymiotnik
Kolokacji: 7
dramatically different • dramatically lower • dramatically higher • dramatically effective • dramatically better • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.