Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"disposal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

disposal rzeczownik

rzeczownik + disposal
Kolokacji: 12
waste disposal • garbage disposal • sewage disposal • ordnance disposal • trash disposal • ...
disposal + rzeczownik
Kolokacji: 23
waste disposal company • disposal site • disposal facility • disposal cost • disposal method • ...
czasownik + disposal
Kolokacji: 10
place at one's disposal • put at one's disposal • use at one's disposal • await disposal • regulate disposal • ...
przymiotnik + disposal
Kolokacji: 12
proper disposal • safe disposal • off-site disposal • improper disposal • final disposal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. safe disposal = bezpieczne pozbycie się safe disposal
2. off-site disposal = poza terenem pozbycie się off-site disposal
3. final disposal = ostatnie pozbycie się final disposal
4. immediate disposal = natychmiastowe pozbycie się immediate disposal
5. permanent disposal = definitywne usuwanie permanent disposal
6. eventual disposal = ostateczne pozbycie się eventual disposal
7. ultimate disposal = usuwanie jedyne w swoim rodzaju ultimate disposal
8. geological disposal = geologiczne pozbycie się geological disposal
przyimek + disposal
Kolokacji: 8
for disposal • of disposal • at one's disposal • to disposal • on the disposal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.