Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"disposal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

disposal rzeczownik

rzeczownik + disposal
Kolokacji: 12
waste disposal • garbage disposal • sewage disposal • ordnance disposal • trash disposal • ...
disposal + rzeczownik
Kolokacji: 23
waste disposal company • disposal site • disposal facility • disposal cost • disposal method • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) company, unit, service, team
Kolokacji: 5
(2) site, list, plan, program
Kolokacji: 4
(3) facility, chute, area
Kolokacji: 3
(4) cost, fee
Kolokacji: 2
1. disposal method = sposób usuwania i unieszkodliwiania disposal method
2. disposal system = system usuwania i unieszkodliwiania disposal system
3. disposal problem = pozbycie się problem disposal problem
4. disposal option = opcja pozbycia się disposal option
5. disposal practice = pozbycie się praktyka disposal practice
6. disposal operation = operacja pozbycia się disposal operation
(6) bin, container, capacity
Kolokacji: 3
czasownik + disposal
Kolokacji: 10
place at one's disposal • put at one's disposal • use at one's disposal • await disposal • regulate disposal • ...
przymiotnik + disposal
Kolokacji: 12
proper disposal • safe disposal • off-site disposal • improper disposal • final disposal • ...
przyimek + disposal
Kolokacji: 8
for disposal • of disposal • at one's disposal • to disposal • on the disposal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.