PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"disposal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

disposal rzeczownik

rzeczownik + disposal
Kolokacji: 12
waste disposal • garbage disposal • sewage disposal • ordnance disposal • trash disposal • ...
disposal + rzeczownik
Kolokacji: 23
waste disposal company • disposal site • disposal facility • disposal cost • disposal method • ...
czasownik + disposal
Kolokacji: 10
place at one's disposal • put at one's disposal • use at one's disposal • await disposal • regulate disposal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(2) await, require, average
Kolokacji: 3
1. await disposal = czekaj na pozbycie się await disposal
2. average several disposals = średni kilka pozbyć się average several disposals
3. require disposal = wymagaj pozbycia się require disposal
(3) include, refuse
Kolokacji: 2
przymiotnik + disposal
Kolokacji: 12
proper disposal • safe disposal • off-site disposal • improper disposal • final disposal • ...
przyimek + disposal
Kolokacji: 8
for disposal • of disposal • at one's disposal • to disposal • on the disposal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.