ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"direction" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

direction rzeczownik

rzeczownik + direction
Kolokacji: 35
wind direction • stage direction • Art Direction • policy direction • music direction • direction of travel • ...
direction + rzeczownik
Kolokacji: 9
direction finder • direction parallel • direction change • direction altitude speed • SAGE Direction Center • ...
direction + czasownik
Kolokacji: 26
direction takes • direction changes • direction goes • direction comes • direction indicates • ...
czasownik + direction
Kolokacji: 144
change direction • reverse direction • ask directions • provide direction • give directions • get directions • turn in one's direction • ...
przymiotnik + direction
Kolokacji: 167
opposite direction • right direction • different direction • new direction • wrong direction • general direction • future direction • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
1. opposite direction = przeciwny kierunek opposite direction
2. right direction = dobry kierunek right direction
  • These changes are a step in the right direction but not by much.
  • She just had to make sure they moved in the right direction.
  • We need someone who can point us in the right direction.
  • We seem to be on top of things and moving in the right direction.
  • "We are looking for evidence to try to point us in the right direction."
  • Today's jobs report is a step in the right direction but we still have work to do.
  • "Having them not ask the question alone is a step in the right direction."
  • They were now going more or less in the right direction.
  • They are some step in the right direction, but still far too little.
  • However, they are an important step in the right direction.
6. general direction = ogólny kierunek general direction
7. future direction = przyszły kierunek future direction
8. strategic direction = strategiczny kierunek strategic direction
9. artistic direction = artystyczny kierunek artistic direction
11. relevant direction = istotny kierunek relevant direction
12. particular direction = szczególny kierunek particular direction
13. easterly direction = kierunek wiatru wschodniego easterly direction
14. clockwise direction = kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara clockwise direction
15. reverse direction = odwrotny kierunek reverse direction
16. clear direction = czysty kierunek clear direction
17. northerly direction = kierunek wiatru północnego northerly direction
18. certain direction = pewny kierunek certain direction
19. specific direction = określony kierunek specific direction
20. southerly direction = kierunek wiatru południowego southerly direction
21. overall direction = ogólny kierunek overall direction
22. westerly direction = kierunek wiatru zachodniego westerly direction
23. unexpected direction = niespodziewany kierunek unexpected direction
24. proper direction = właściwy kierunek proper direction
25. positive direction = pozytywny kierunek positive direction
27. cardinal direction = kierunek kardynała cardinal direction
28. northeasterly direction = kierunek wiatru północno-wschodniego northeasterly direction
29. vertical direction = kierunek pionu vertical direction
30. political direction = polityczny kierunek political direction
31. creative direction = twórczy kierunek creative direction
32. possible direction = możliwy kierunek possible direction
33. random direction = przypadkowy kierunek random direction
34. spiritual direction = kierownictwo duchowe (praktyka chrześcijańska) spiritual direction
35. correct direction = poprawny kierunek correct direction
37. separate direction = oddzielny kierunek separate direction
39. southwesterly direction = southwesterly kierunek southwesterly direction
40. southeasterly direction = southeasterly kierunek southeasterly direction
41. single direction = jeden kierunek single direction
42. exact direction = dokładny kierunek exact direction
43. northwesterly direction = kierunek wiatru północno-zachodniego northwesterly direction
przyimek + direction
Kolokacji: 23
without direction • for directions • of direction • following one's directions • by direction • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.