"Current Direction" — Słownik kolokacji angielskich

Current Direction kolokacja
Popularniejsza odmiana: current direction
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecny Kierunek
  1. current przymiotnik + direction rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How do you see the current direction of your party?