ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomatic przymiotnik

diplomatic + rzeczownik
Kolokacji: 260
diplomatic relation • diplomatic mission • diplomatic effort • diplomatic tie • diplomatic corps • diplomatic immunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
(7) pressure, push
Kolokacji: 2
(11) career, progress
Kolokacji: 2
(12) skill, reason
Kolokacji: 2
(17) history, historian
Kolokacji: 2
(20) mean, norm
Kolokacji: 2
(21) isolation, analyst
Kolokacji: 2
(28) pouch, plate, bag
Kolokacji: 3
(31) presence, front
Kolokacji: 2
(32) move, gesture, stance
Kolokacji: 3
(38) breakthrough, observer
Kolokacji: 2
1. diplomatic breakthrough = dyplomatyczny przełom diplomatic breakthrough
  • What would have been a great diplomatic breakthrough during the cold war seemed this summer merely another symbol of changed times.
  • It has set up a donors' conference for October but risks falling far short without a diplomatic breakthrough.
  • "Nixon" fared better in its time; it is, after all, a fantasy on a diplomatic breakthrough.
  • Palestinian officials presented the meeting as a diplomatic breakthrough.
  • Some analysts remain optimistic that direct talks will translate into a diplomatic breakthrough.
  • Whatever the financial effect, the announcement today may have reflected a significant diplomatic breakthrough for the Bush administration.
  • And the operation was not to take place if there had been any last-minute diplomatic breakthroughs.
  • What is less clear is whether the meeting offers much hope for a diplomatic breakthrough.
  • Democrats said this week's diplomatic breakthrough was a vindication of the President's policy and persistence with the air strikes.
  • In the meantime the diplomatic breakthrough was made in Italy.
2. diplomatic observer = taktowny obserwator diplomatic observer
(40) protocol, etiquette
Kolokacji: 2
(45) nicety, objective
Kolokacji: 2
(46) gift, talent
Kolokacji: 2
(48) tool, friction
Kolokacji: 2
(49) courier, journey
Kolokacji: 2
(50) posting, agenda
Kolokacji: 2
(52) embarrassment, disaster
Kolokacji: 2
(53) alliance, treaty
Kolokacji: 2
(54) courtesy, formality
Kolokacji: 2
(56) blunder, gaffe
Kolokacji: 2
(57) finesse, tact
Kolokacji: 2
(58) premise, insult
Kolokacji: 2
(59) secret, quandary, reporting
Kolokacji: 3
(60) vehicle, paper
Kolokacji: 2
(61) smile, aspect
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.