ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic observer" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny obserwator
  1. diplomatic przymiotnik + observer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Even the most cynical of the diplomatic observers believe they have been remarkably charitable," a Western official monitoring the relief effort said in an interview today.

powered by  eTutor logo