ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic breakthrough" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny przełom
  1. diplomatic przymiotnik + breakthrough rzeczownik
    Luźna kolokacja

    What would have been a great diplomatic breakthrough during the cold war seemed this summer merely another symbol of changed times.

powered by  eTutor logo