Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"dig" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dig czasownik

dig + rzeczownik
Kolokacji: 29
dig trenches • dig one's fingers • dig one's heels • dig one's way • dig a hole • dig a grave • ...
czasownik + dig
Kolokacji: 4
begin to dig • try to dig • help dig • want to dig
dig + przyimek
Kolokacji: 37
dig up • dig out • dig into • dig through • dig down • ...
dig + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
dig deep • dig deeply • well dig • newly dig • freshly dig • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. dig deep = kopać głębiej (sięgać po zasoby, których normalnie się nie używa, szczególnie o pieniądzach) dig deep
2. dig deeply = wykop głęboko dig deeply
  • The professors dug deeply and came up with several findings.
  • He indicated a low hut, the floor dug deeply into the ground.
  • While other universities had huge growth during the flush years, Union dug deeply into its resources.
  • His claws dug deeply into G-8's hands as he scrambled away.
  • "Buying the weapon that works has dug deeply into my silver."
  • His fingers dug deeply into the crumbling earth, but he obeyed.
  • Of the dead, packed tight in a mass grave dug deeply into red soil, 44 were children.
  • Make sure the bed is deeply dug with plenty of compost and aged manure.
  • The price of high science had dug deeply into his heart this time, perhaps too deeply to repair.
  • He raised a foot and a toe dug deeply into the wound between the captive's legs.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.