GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"dig" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dig czasownik

dig + rzeczownik
Kolokacji: 29
dig trenches • dig one's fingers • dig one's heels • dig one's way • dig a hole • dig a grave • ...
czasownik + dig
Kolokacji: 4
begin to dig • try to dig • help dig • want to dig
dig + przyimek
Kolokacji: 37
dig up • dig out • dig into • dig through • dig down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. dig up from = odgrzebywać z dig up from
2. dig inside = wykop do środka dig inside
3. dig between = wykop pośrodku dig between
4. dig across = wykop wszerz dig across
5. dig beside = wykopywać obok dig beside
6. dig underneath = szturchaniec spód dig underneath
7. dig over = przekop dig over
8. dig without = wykop na zewnątrz dig without
9. dig alongside = wykopywać wzdłuż dig alongside
10. dig about = wykopywać około dig about
11. dig up to = odgrzebywać aby dig up to
12. dig before = wykop wcześniej dig before
13. dig outside = wykop na zewnątrz dig outside
dig + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
dig deep • dig deeply • well dig • newly dig • freshly dig • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.