Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"dig" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dig czasownik

dig + rzeczownik
Kolokacji: 29
dig trenches • dig one's fingers • dig one's heels • dig one's way • dig a hole • dig a grave • ...
czasownik + dig
Kolokacji: 4
begin to dig • try to dig • help dig • want to dig
dig + przyimek
Kolokacji: 37
dig up • dig out • dig into • dig through • dig down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. dig into = przekop dig into
2. dig up = odgrzeb dig up
3. dig out = odkopywać, odgrzebywać, wygrzebywać dig out
4. dig through = wykop całkowicie dig through
5. dig under = wykop poniżej dig under
6. dig in = wcinać, zajadać, zabierać się za jedzenie dig in
8. dig at = wykopywać przy dig at
9. dig with = wykopywać z dig with
10. dig from = wykopywać z dig from
11. dig on = wykopywać na dig on
12. dig down = kopać (np. dziurę w ziemi) dig down
dig + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
dig deep • dig deeply • well dig • newly dig • freshly dig • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.