TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dig" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dig czasownik

dig + rzeczownik
Kolokacji: 29
dig trenches • dig one's fingers • dig one's heels • dig one's way • dig a hole • dig a grave • ...
czasownik + dig
Kolokacji: 4
begin to dig • try to dig • help dig • want to dig
dig + przyimek
Kolokacji: 37
dig up • dig out • dig into • dig through • dig down • ...
dig + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
dig deep • dig deeply • well dig • newly dig • freshly dig • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. dig deep = kopać głębiej (sięgać po zasoby, których normalnie się nie używa, szczególnie o pieniądzach) dig deep
  • One had to dig deep, but the water was there.
  • The President's fingers dug deep into the back of her hands.
  • So to survive I put my head right down and dug deep.
  • "I do think about that, especially on long, hard runs when you are really trying to dig deep," she says.
  • Then his other hand dug deep into the soil, and he climbed.
  • If you dig deep into something, it loses the fun.
  • And maybe, if he dug deep, Bobby understood her question even better than she did.
  • But when you dug deep, there was only one true love in her life.
  • The Bengals say yes, only after they have dug deep.
  • Not during the winter, when the creatures were dug deep into the ice.
2. dig deeply = wykop głęboko dig deeply

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.