"decorative" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

decorative przymiotnik

decorative + rzeczownik
Kolokacji: 120
decorative art • decorative element • decorative object • decorative motif • decorative feature • decorative item • decorative painting • ...
przysłówek + decorative
Kolokacji: 3
purely decorative • highly decorative • merely decorative

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.