"date" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

date rzeczownik

rzeczownik + date
Kolokacji: 142
release date • publication date • expiration date • completion date • target date • trial date • closing date • opening date • court date • ...
date + rzeczownik
Kolokacji: 15
date palm • date rape • date Policy start date • date line • date range • ...
date + czasownik
Kolokacji: 44
date varies • date indicates • date goes • date coincides • date comes • ...
czasownik + date
Kolokacji: 102
play dates • include dates • release date is pushed • date listed • date specified • born date • go out on a date • date is set • ...
przymiotnik + date
Kolokacji: 112
later date • exact date • early date • late date • due date • blind date • future date • specific date • approximate date • effective date • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
1. later date = data późniejsza later date
2. exact date = dokładna data exact date
3. early date = wczesna data early date
4. late date = późna data late date
5. due date = termin (kiedy coś ma się wydarzyć) due date
6. blind date = randka w ciemno blind date
7. future date = przyszła data future date
8. specific date = określona data specific date
11. precise date = dokładna data precise date
12. actual date = rzeczywista data actual date
13. certain date = pewna data certain date
14. unknown date = nieznana data unknown date
16. possible date = możliwa data possible date
17. new date = nowa data new date
18. different date = inna data different date
20. final date = ostateczna data final date
21. official release date = oficjalna data zwalniająca official release date
22. double date = podwójna randka double date
23. live date = żywa data live date
24. particular date = szczególna data particular date
25. scheduled date = zaplanowana data scheduled date
26. traditional date = tradycyjna data traditional date
27. recent date = niedawna data recent date
28. unspecified date = nieokreślona data unspecified date
29. tentative date = niepewna data tentative date
30. likely date = prawdopodobna data likely date
31. select date = wybrany data select date
32. European date = Europejska data European date
33. uncertain date = niepewna data uncertain date
34. fixed date = ustalona data fixed date
przyimek + date
Kolokacji: 26
to date • till date • by date • since that date • following each date • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.