ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cost" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cost rzeczownik

rzeczownik + cost
Kolokacji: 184
production cost • construction cost • labor cost • operating cost • energy cost • maintenance cost • insurance cost • fuel cost • ...
cost + rzeczownik
Kolokacji: 70
cost saving • cost overrun • cost estimate • cost reduction • cost structure • cost control • cost advantage • cost cutting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. cost saving = oszczędność kosztów cost saving
2. cost overrun = przekroczenie budżetu cost overrun
3. cost estimate = kosztorys cost estimate
4. cost reduction = obniżka kosztów cost reduction
5. cost structure = struktura kosztów cost structure
6. cost control = kontrola kosztów cost control
7. cost advantage = zaleta kosztu cost advantage
8. cost cutting = cięcie kosztów, obniżanie kosztów, redukcja kosztów cost cutting
9. cost increase = wzrost kosztów cost increase
10. cost effectiveness = opłacalność ekonomiczna cost effectiveness
11. cost containment = ograniczanie kosztów cost containment
12. cost cut = obniżka kosztu cost cut
13. cost efficiency = wydajność kosztu cost efficiency
14. cost basis = podstawa kalkulacji kosztów cost basis
cost + czasownik
Kolokacji: 117
cost rises • cost increases • cost exceeds • cost varies • cost includes • cost falls • cost goes • cost comes • cost makes • Cost learns • ...
czasownik + cost
Kolokacji: 150
reduce costs • cut costs • cost associated • cost incurred • control costs • minimize costs • impose costs • keep costs • save costs • ...
przymiotnik + cost
Kolokacji: 217
high cost • low cost • total cost • additional cost • average cost • extra cost • administrative cost • medical cost • annual cost • ...
przyimek + cost
Kolokacji: 31
below cost • without cost • in costs • with costs • regardless of the cost • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.