BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"control" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

control rzeczownik

rzeczownik + control
Kolokacji: 267
Disease Control • birth control • gun control • arms control • quality control • price control • damage control • flood control • ...
control + rzeczownik
Kolokacji: 164
control system • control room • control panel • control group • control tower • control unit • control freak • control board • ...
control + czasownik
Kolokacji: 47
control passes • control allows • control makes • control works • control goes • ...
czasownik + control
Kolokacji: 194
take control • retain control • lose control • gain control • regain control • seize control • maintain control • assume control • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 72
6. seize control = przejmij kontrolę seize control
8. assume control = przejąć kontrolę assume control
10. assert control = demonstrować, manifestować kontrolę assert control
12. win control = kontrola zwycięstwa win control
14. acquire control = uzyskaj kontrolę acquire control
17. seek control = szukaj kontroli seek control
18. get control = dostać kontrola get control
  • I got control of the light and turned it on.
  • God knows how long the poor man required to get control of himself.
  • We haven't even tried to get control in that area.
  • If only her head would clear she could get control.
  • After a time I once more got control of myself.
  • The last time I was able to get complete control.
  • After a while I got control again and sat down.
  • He wasn't going to continue until they got control of themselves.
  • Using the children to get and keep control of the whole community.
  • It was at least five minutes before he got control of himself.
22. allow control = pozwól na kontrolę allow control
24. hold control = kontrola kontroli hold control
25. extend one's control = poszerzać czyjś kontrola extend one's control
26. achieve control = zdobądź kontrolę achieve control
29. secure control = bezpieczna kontrola secure control
30. buy control = kup kontrolę buy control
32. obtain control = uzyskaj kontrolę obtain control
33. surrender control = kontrola kapitulacji surrender control
36. resume control = podejmij na nowo kontrolę resume control
39. fight for control = walka o kontrolę fight for control
40. give up control = machać ręką kontrolować give up control
41. hand control = kontrola ręki hand control
42. need control = kontrola potrzeby need control
43. take over control = opanuj kontrolę take over control
45. restore control = ożyw kontrolę restore control
46. remain in control = pozostań w kontroli remain in control
47. get under control = pozyskać kontrolę get under control
49. stay in control = zostań w kontroli stay in control
50. lack control = kontrola braku lack control
51. touch the controls = weź się kontrole touch the controls
52. leave control = kontrola zwolnienia leave control
53. offer control = kontrola oferty offer control
54. pass control = kontrola przepustki pass control
55. use for control = wykorzystanie do kontroli use for control
56. free from one's control = wolny z czyjś kontrola free from one's control
57. demand control = kontrola żądania demand control
58. return to control = powrót do kontroli return to control
59. stay under no control = zostań poniżej żadnej kontroli stay under no control
60. grant control = kontrola dotacji grant control
61. end control = ostatnia kontrola end control
62. leave in control = zostaw w kontroli leave in control
64. remove from control = usuń z kontroli remove from control
65. put control = włożona kontrola put control
66. feel in control = poczuj w kontroli feel in control
67. revert to control = powróć do kontroli revert to control
68. turn control = kontrola kolei turn control
69. expand one's control = rozwijać czyjś kontrola expand one's control
70. ensure control = zapewnij kontrolę ensure control
71. show control = kontrola widowiska show control
72. remove control = usuń kontrolę remove control
przymiotnik + control
Kolokacji: 321
remote control • complete control • direct control • tight control • total control • strict control • operational control • internal control • ...
przyimek + control
Kolokacji: 35
under control • of control • over control • in control • for control • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.