"buy control" — Słownik kolokacji angielskich

buy control kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kontrolę
  1. buy czasownik + control rzeczownik
    Silna kolokacja

    You thought you'd make enough out of it to buy control.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo