BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"comprehensive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

comprehensive przymiotnik

comprehensive + rzeczownik
Kolokacji: 202
comprehensive guide • comprehensive plan • comprehensive study • comprehensive program • comprehensive coverage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
1. comprehensive guide = pełna wskazówka comprehensive guide
2. comprehensive plan = wyczerpujący plan, obszerny plan comprehensive plan
3. comprehensive study = wszechstronna nauka comprehensive study
4. comprehensive program = wyczerpujący program comprehensive program
5. comprehensive coverage = wyczerpujące sprawozdanie comprehensive coverage
7. comprehensive review = wyczerpujący przegląd comprehensive review
12. comprehensive system = system powszechnego kształcenia ogólnego (na poziomie szkoły średniej) comprehensive system
14. comprehensive information = wyczerpująca informacja comprehensive information
16. comprehensive report = sprawozdanie pełne comprehensive report
17. comprehensive analysis = wyczerpująca analiza comprehensive analysis
18. comprehensive education = wszechstronna edukacja comprehensive education
19. comprehensive service = wszechstronna usługa comprehensive service
20. comprehensive set = wyczerpujący zbiór comprehensive set
21. comprehensive account = rachunek o szerokim zastosowaniu comprehensive account
22. comprehensive care = wszechstronna opieka comprehensive care
25. comprehensive look = wyczerpujące spojrzenie comprehensive look
26. comprehensive overview = wyczerpujący przegląd comprehensive overview
29. comprehensive range = wyczerpujący zakres comprehensive range
30. comprehensive Bill = wyczerpujący Bill comprehensive Bill
31. comprehensive view = wszechstronna opinia comprehensive view
32. comprehensive solution = wyczerpujące rozwiązanie comprehensive solution
33. comprehensive legislation = wyczerpujące ustawodawstwo comprehensive legislation
34. comprehensive package = pakiet o szerokim zastosowaniu comprehensive package
36. comprehensive agreement = umowa o szerokim zastosowaniu comprehensive agreement
37. comprehensive listing = wyczerpująca lista comprehensive listing
38. comprehensive university = wyczerpujący uniwersytet comprehensive university
39. comprehensive book = wyczerpująca książka comprehensive book
40. comprehensive travel = wyczerpująca podróż comprehensive travel
42. comprehensive picture = wyczerpujący obraz comprehensive picture
43. comprehensive effort = wyczerpujący wysiłek comprehensive effort
44. comprehensive work = wszechstronna praca comprehensive work
przysłówek + comprehensive
Kolokacji: 9
most comprehensive • fairly comprehensive • fully comprehensive • truly comprehensive • reasonably comprehensive • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.