"comprehensive book" — Słownik kolokacji angielskich

comprehensive book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyczerpująca książka
  1. comprehensive przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In late 2009, he published the first comprehensive, neuroscientifically-based book on the human psyche.

powered by  eTutor logo