Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"competition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

competition rzeczownik

rzeczownik + competition
Kolokacji: 195
sports competition • price competition • design competition • cup competition • club competition • team competition • ...
competition + rzeczownik
Kolokacji: 36
competition swimmer • competition law • competition winner • competition policy • Competition Commission • ...
competition + czasownik
Kolokacji: 74
competition begins • competition starts • competition comes • competition includes • competition takes • competition consists • ...
czasownik + competition
Kolokacji: 144
face competition • competition sponsored • promote competition • reduce competition • create competition • competition organised • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
  • Which is not to say that they don't face competition.
  • Children today face pressure and competition at such an early age.
  • Many people like these jobs, so new workers are expected to face competition.
  • This is particularly true of companies that face foreign competition.
  • "The person making continued efforts during summer months does not face as much competition," he said.
  • The center was the first of its kind in the area, but now faces more competition.
  • In 2001, facing local competition, the number of issues per week was cut from six to five.
  • Ready or not, local phone companies are about to face the first intense competition in their history.
  • The same thing can happen in an industry facing tough competition, of course.
  • But by the end of the 16th century, it faced competition.
3. promote competition = zorganizuj konkurs promote competition
4. reduce competition = zredukuj konkurs reduce competition
6. create competition = wywołaj konkurs create competition
7. provide competition = dostarcz konkurencję provide competition
11. increase competition = konkurencja wzrostu increase competition
14. eliminate competition = wyeliminować konkurencję eliminate competition
16. encourage competition = zachęcaj konkurencję encourage competition
17. enter into one's competition = wchodzić czyjś konkurencja enter into one's competition
22. introduce competition = przedstaw konkurencję introduce competition
23. see competition = zobacz konkurencja see competition
24. return to competition = powrót na konkurs return to competition
25. avoid competition = uniknij konkurencji avoid competition
27. competition called = konkurencja zadzwoniła competition called
28. open to competition = otwarty na konkurs open to competition
32. offer competition = konkurencja oferty offer competition
33. give competition = wydaj konkurs give competition
35. allow competition = zezwól na konkurs allow competition
38. begin competition = zacznij konkurs begin competition
39. meet competition = wytrzymać konkurencję meet competition
40. limit competition = konkurencja limitu limit competition
42. foster competition = przybrana konkurencja foster competition
43. bring competition = spowoduj konkurs bring competition
44. prevent competition = nie dopuść do konkursu prevent competition
45. feature competitions = konkurencje cechy feature competitions
przymiotnik + competition
Kolokacji: 245
international competition • stiff competition • fierce competition • intense competition • direct competition • foreign competition • ...
przyimek + competition
Kolokacji: 32
of competition • despite competition • through competition • against competition • about competition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.