"encourage competition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj konkurencję
  1. encourage czasownik + competition rzeczownik
    Silna kolokacja

    He believes instead, that government should not be involved in the market and encourage greater competition between insurance companies.

powered by  eTutor logo